Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_3, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 24
2 1875 26
3 1876 26

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.