Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COAL [KULL] - Coal Newcastle - P2_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 68
2 1768 68
3 1769 65
4 1770 66
5 1771 66
6 1773 66
7 1774 62
8 1775 67
9 1776 66
10 1777 80
11 1778 72
12 1779 71
13 1780 77
14 1781 87
15 1782 88
16 1783 93
17 1784 83
18 1785 94
19 1786 1 0
20 1787 89
21 1788 89
22 1789 1 0
23 1790 1 0
24 1791 1 0
25 1792 93
26 1793 82
27 1795 94
28 1799 1 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.