Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COAL [KULL] - Coal annual average import price - P2_19, tonn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 3 72
2 1867 3 72
3 1868 3 72
4 1869 3 72
5 1870 3 24
6 1871 3 74
7 1872 6 27
8 1873 6 24
9 1874 5 0
10 1875 4 24
11 1876 3 90

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.