Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COAL [KULL] - Coal household - P2_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1864 66
2 1869 60
3 1870 60
4 1871 60
5 1872 75
6 1873 93

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.