Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COAL [KULL] - Coal household - P2_3, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1874 70
2 1875 54
3 1876 50

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.