Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 26
2 1826 27
3 1827 27
4 1828 23
5 1829 22
6 1830 21
7 1831 26
8 1832 31
9 1833 31
10 1834 25
11 1835 24
12 1836 23
13 1837 20
14 1838 18
15 1839 19
16 1840 18
17 1841 15
18 1842 14
19 1843 12
20 1844 12
21 1845 13
22 1846 13
23 1847 13
24 1848 13
25 1850 16
26 1852 15
27 1856 17
28 1871 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.