Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_2, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1829 23
2 1830 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.