Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_3, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1830 21
2 1831 26
3 1832 32
4 1833 29
5 1834 25
6 1835 24
7 1836 23
8 1837 20
9 1861 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.