Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified highest price - E4_5, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 44
2 1862 48
3 1863 52
4 1864 52
5 1865 50
6 1866 50
7 1867 47
8 1868 44
9 1869 45
10 1870 44
11 1871 46
12 1872 54
13 1873 62
14 1874 66
15 1875 64
16 1876 65

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.