Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 41
2 1862 44
3 1863 50
4 1864 49
5 1865 46
6 1866 44
7 1867 39
8 1868 36
9 1869 36
10 1870 36
11 1871 39
12 1872 48
13 1873 54
14 1874 58
15 1875 56
16 1876 55

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.