Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 40
2 1826 35
3 1828 28
4 1830 28
5 1831 28
6 1832 29
7 1833 34
8 1834 32
9 1835 32
10 1836 36
11 1837 31
12 1838 25
13 1839 24
14 1840 22
15 1841 21
16 1842 18
17 1843 15
18 1844 16
19 1845 14
20 1846 14
21 1847 19
22 1848 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.