Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COTTON [BOMULL] - Cotton, import price - L1_3, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1867 44
2 1868 48
3 1869 54
4 1870 48
5 1871 46
6 1872 46
7 1873 41
8 1874 40
9 1875 40
10 1876 29

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.