Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COTTON GOODS [BOMULLSVARER] - Cotton goods import price - L2_2, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 1 20
2 1867 1 32
3 1868 1 30
4 1869 1 9
5 1870 112
6 1871 112
7 1872 1 16
8 1873 1 11
9 1874 1 6
10 1875 1 3
11 1876 110

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.