Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COTTON GOODS [BOMULLSVARER] - Plain cloth stoff (verken) - L2_1, alen, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1850 21
2 1851 21
3 1852 19
4 1853 17
5 1854 21
6 1855 18
7 1856 18
8 1859 14
9 1860 18
10 1861 14
11 1862 20
12 1864 24
13 1865 21
14 1866 21
15 1867 21
16 1868 18
17 1869 16
18 1870 16
19 1871 16
20 1872 20
21 1873 18
22 1874 19
23 1875 19
24 1876 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.