Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, brown kandis - E2_8, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 31
2 1862 31
3 1863 31
4 1864 34
5 1865 34
6 1866 33
7 1867 32
8 1868 32
9 1869 33
10 1870 35
11 1871 36
12 1872 35
13 1873 35
14 1874 33
15 1875 33
16 1876 33

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.