Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 23
2 1826 25
3 1827 26
4 1828 28
5 1829 25
6 1830 23
7 1831 21
8 1832 22
9 1833 21
10 1834 18
11 1835 18
12 1836 20
13 1837 18
14 1838 17
15 1839 15
16 1840 15
17 1841 14
18 1842 13
19 1843 12
20 1844 12
21 1845 15
22 1846 14
23 1847 14
24 1848 14
25 1850 13
26 1852 12
27 1856 16
28 1871 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.