Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 22
2 1826 22
3 1827 27
4 1828 28
5 1829 25
6 1830 23
7 1831 22
8 1832 21
9 1833 19
10 1834 18
11 1835 16
12 1836 20
13 1837 18
14 1839 16
15 1840 15
16 1841 13
17 1842 13
18 1843 12
19 1844 12
20 1845 14
21 1846 13
22 1847 13
23 1848 13
24 1850 12
25 1852 14

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.