Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_7, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1829 27
2 1830 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.