Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 25
2 1826 26
3 1827 30
4 1828 31
5 1829 28
6 1830 26
7 1831 24
8 1832 23
9 1833 22
10 1834 19
11 1835 19
12 1836 21
13 1837 20
14 1838 18
15 1839 18
16 1840 18
17 1841 16
18 1842 14
19 1843 14
20 1844 14
21 1845 16
22 1846 16
23 1847 16
24 1848 16
25 1850 15
26 1852 14
27 1871 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.