Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler eller bord, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Holmestrand
Fra Til
1 1740 3 48 8 0
2 1741 3 16 8 16
3 1742 3 0 8 16
4 1743 2 72 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.