Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, 5-6 alen, 1 1/8 tommer, beste sort, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1764 11 39 12 63

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.