Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1736 5 0 6 0
2 1738 4 48
3 1739 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.