Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu og gran, blandingsbord og uvraket, 1 1/4 tommer bred, 10-12 fot lang, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1743 4 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.