Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu og gran, side og undermålsdeler, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1744 4 0
2 1745 4 0
3 1746 4 0
4 1747 4 0
5 1748 4 0
6 1749 4 0
7 1750 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.