Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu og gran, sidedeler, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 4 7
2 1738 4 0
3 1739 4 46
4 1740 4 30
5 1742 4 24
6 1743 4 6

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.