Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu og gran, vrakdeler, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 3 0 3 0
2 1737 3 0 3 0
3 1738 3 0 3 0
4 1739 3 40 3 40
5 1740 3 72 3 72
6 1741 3 72 3 72
7 1742 3 70 3 0 3 64
8 1743 3 72 3 72
9 1744 3 50 3 50
10 1745 3 52 3 52
11 1746 3 48 3 48
12 1747 3 48 3 48
13 1748 3 48 3 48
14 1749 3 48 3 48
15 1750 3 48 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.