Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Mandal
Fra Til
1 1750 2 48 6 0
2 1751 2 48 6 0
3 1752 2 48 6 0
4 1753 3 21 6 0
5 1754 3 66 6 0
6 1757 2 48 6 0
7 1758 2 48 6 0
8 1759 3 94 6 0
9 1760 2 48 6 0
10 1761 2 48 6 0
11 1762 2 82 6 0
12 1763 3 11 6 0
13 1764 5 54 6 0
14 1765 2 48 6 0
15 1766 2 48 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.