Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1747 10 0 11 0
2 1751 13 0
3 1753 11 0 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.