Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 1. sort, 5-6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk, storhundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1761 11 21 12 55
2 1762 11 19 12 58
3 1763 10 80 12 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.