Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 1. sort,4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk, storhundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1761 9 13 10 41
2 1762 8 28 9 67
3 1763 8 44 9 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.