Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10 fot lang, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1741 6 76
2 1742 6 0
3 1743 6 0
4 1744 6 0
5 1745 6 0
6 1746 6 0
7 1747 6 0
8 1748 6 0
9 1749 6 0
10 1750 6 0
11 1751 6 0
12 1752 6 0
13 1753 6 87
14 1754 6 0
15 1755 6 0
16 1757 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.