Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10 fot lange, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1746 8 16 9 0
2 1747 8 0 9 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.