Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10 fot, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1736 7 0
2 1737 7 0
3 1738 7 0
4 1739 7 0
5 1740 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.