Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1739 8 0 9 0 8 0 9 0
2 1740 8 0 9 0 8 0 9 0
3 1741 8 0 9 0 5 0 7 63 8 51
4 1742 5 0 5 0
5 1743 5 60 5 66 5 60 5 66
6 1744 5 23 5 47 5 23 5 47
7 1745 6 0 6 48 6 0 6 48
8 1747 6 0 7 0 6 0 7 0
9 1748 6 0 7 0 6 0 7 0
10 1749 8 0 9 0 8 0 9 0
11 1750 8 18 8 78 8 18 8 78

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.