Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10 fot, 1 1/8 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1740 6 49 7 49
2 1741 6 72 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.