Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Langesund V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1737 9 72 9 72
2 1738 9 72 9 72
3 1739 14 0 15 0 9 66 11 12 11 44
4 1740 9 72 9 72
5 1743 9 72 9 72
6 1744 9 72 9 72
7 1745 9 72 9 72
8 1746 9 72 9 72
9 1747 9 72 9 72
10 1748 9 72 9 72
11 1749 9 72 9 72
12 1750 9 72 9 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.