Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 7 72
2 1738 7 72
3 1739 7 88
4 1740 7 72
5 1743 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.