Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord Fredrikstad Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1737 6 48 6 48
2 1740 5 49 5 73 5 49 5 73
3 1741 6 48 6 48
4 1742 9 8 10 0 6 48 7 72 8 68 9 65
5 1743 9 60 10 6 9 60 10 6
6 1744 9 28 10 0 6 24 6 72 8 58 9 26
7 1745 10 0 10 63 6 48 7 0 8 57 9 18
8 1746 6 72 7 49 6 72 7 49
9 1747 9 48 10 0 9 48 10 0
10 1748 11 36 13 0 11 36 13 0
11 1749 10 74 12 11 10 74 12 11
12 1750 16 61 18 13 16 61 18 13
13 1751 19 52 19 68 9 58 10 77 16 58 17 8
14 1752 20 0 22 0 10 32 12 0 17 11 19 2
15 1753 20 72 22 19 11 0 12 0 18 60 19 94
16 1754 22 26 23 0 22 26 23 0
17 1755 23 25 23 40 23 25 23 40
18 1756 23 0 23 0
19 1757 8 0 23 0 21 79
20 1758 23 0 23 0
21 1759 22 78 23 9 22 78 23 9
22 1760 21 78 23 0 21 78 23 0
23 1761 22 0 23 0 12 0 20 86 21 76
24 1762 21 28 22 57 21 28 22 57
25 1763 21 32 22 64 21 32 22 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.