Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer, gode, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1764 23 65 23 86
2 1765 25 0
3 1766 24 87

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.