Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1736 8 0 10 0
2 1737 8 0 10 0
3 1738 8 0 10 0
4 1739 8 0 10 0
5 1740 8 0 10 0
6 1741 8 0 10 0
7 1742 8 0 10 0
8 1743 8 0 10 0
9 1744 8 0 10 0
10 1745 8 0 10 0
11 1746 8 0 10 0
12 1747 8 0 10 0
13 1748 8 0 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.