Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer, storhundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1749 8 30 10 39
2 1750 8 77 10 77
3 1751 9 0 11 11
4 1752 9 80 11 88
5 1753 10 0 12 0
6 1754 10 0 12 10
7 1755 10 0 12 0
8 1756 10 0 12 0
9 1757 10 0 12 0
10 1758 10 0 12 0
11 1759 10 8 12 0
12 1760 9 30 11 39

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.