Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1736 6 0 16 0
2 1737 6 0 16 0
3 1738 6 0 16 0
4 1739 6 0 16 0
5 1740 6 0 16 0
6 1741 6 0 16 0
7 1742 6 0 16 0
8 1743 6 0 16 0
9 1744 6 0 16 0
10 1745 6 0 16 0
11 1746 6 0 16 0
12 1747 6 0 16 0
13 1748 6 0 16 0
14 1749 6 0 16 0
15 1754 10 0 24 0
16 1755 10 0 24 0
17 1757 10 0 24 0
18 1758 10 0 24 0
19 1759 10 0 24 0
20 1760 10 0 23 61
21 1761 10 0 23 77
22 1762 11 64 24 0
23 1763 10 0 24 0
24 1764 10 0 24 0
25 1765 10 0 24 0
26 1766 10 0 24 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.