Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer, stykk, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1750 8 0 18 0
2 1751 7 64 17 64
3 1752 8 58 19 77
4 1753 10 0 24 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.