Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 11-12 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1737 15 72 16 0 9 72 13 74 13 90
2 1739 9 48 9 48
3 1749 10 49 11 49 10 49 11 49

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.