Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 12 fot lang, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1741 8 86
2 1742 8 0
3 1743 8 9
4 1744 8 0
5 1745 8 0
6 1746 8 0
7 1747 8 0
8 1748 8 0
9 1749 8 0
10 1750 8 0
11 1751 8 0
12 1752 8 0
13 1753 8 87
14 1754 8 0
15 1755 8 0
16 1757 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.