Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 12 fot lang, 1 1/4 tomme tykke, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1746 10 0 10 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.