Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer, gode, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 11 0 12 0
2 1737 11 0 12 0
3 1738 11 0 12 0
4 1739 11 0 12 0
5 1749 11 0 12 0
6 1750 11 0 12 0
7 1754 11 0 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.