Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tomme tykk, efterskreven, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 9 0 9 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.