Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1738 7 0 7 0
2 1740 7 0 7 0
3 1744 9 72 9 72
4 1745 9 68 9 68
5 1746 9 72 9 72
6 1747 9 72 9 72
7 1748 9 72 9 72
8 1749 9 72 9 72
9 1750 9 72 9 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.