Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 9 72
2 1738 9 64
3 1739 9 66
4 1740 9 72
5 1743 9 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.